Van truyền động điện từ 104

Có sẵn cho vật liệu PVC và CPVC, van bi điều khiển từ loại 104 cung cấp giải pháp kinh tế. Loại 104 dựa trên thiết kế van bi công nghiệp. Với chu kỳ làm việc 75%, van phù hợp với điều kiện chu kỳ trung bình.