PVDF tiêu chuẩn

SYGEF® Standard PVDF là một giải pháp hệ thống đường ống tuyệt vời để yêu cầu các ứng dụng hóa học và nước, ngay cả ở nhiệt độ cao.

Đối với lĩnh vực môi trường nước và hóa chất công nghiệp, SYGEF® Standard PVDF cung cấp giải pháp hệ thống đường ống hoàn hảo vì các đặc tính tinh khiết, kháng hóa chất.