P68 Primer

Sơn lót Low VOC cần thiết cho việc làm mềm và chuẩn bị bề mặt ống PVC và CPVC phù hợp. Xử lý cẩn thận, bám nhuộm hầu hết các vật liệu và bề mặt.