Cảm biến lưu lượng nhỏ 2507

Cảm biến lưu lượng nhỏ Signet 2507 chứa một rôto chạy tự do được điều khiển bởi dòng chất lỏng. Trong phạm vi đo đã cho, tốc độ quay của rôto tỷ lệ thuận với tốc độ dòng chất lỏng.

Nam châm được tích hợp trong rôto kích hoạt một công tắc điện tử ở phía trên cùng của cảm biến tạo ra đầu ra sóng vuông. Cả chất lỏng đục và trong có thể được đo từ 0,2 đến 20,0 centistokes.