CÔNG TY CỔ PHẦN TC TOÀN CẦU VIỆT NAM (TCG)

MST: 0106608292

Thông tin ngân hàng:  TK: 0141007282088  NH TMCP An Bình – PGD Trần Đăng Ninh

Website  tctoancau.com

Email : contact@tctoancau.com

Tel/Fax  +84-24-3201-1590


Địa chỉ – văn phòng:

  • Hà Nội, phòng 1913 Tòa nhà Đức Thành, Quận Hà Đông
  • Hồ Chí Minh  số 10B  đường 27 phường Bình An,  Quận 2
  • Đà Nẵng số 904-CT6 Phong Bắc, Quận Cẩm Lệ 

Kho : Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

 

 

Liên hệ qua email

Nhận bản tin định kỳ chúng tôi