Meet our team

TCG divided into 3 core areas to serve : Infrastructure, Building, Industry

 

 

Đào Duy Hiền
Hạ tầng, Tòa nhà

  • 16 năm kinh nghiệm quản lý dự án
  • Giám đốc kinh doanh khu vực Nhựa Bình Minh

 

Trần Huy Hoàng
Hạ tầng, công nghiệp

  • 9 năm kinh nghiệm quản lý dự án – hoàn thiện 
  • Tham gia các dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, Thái Bình,PVtext.

 

Lê Công Huân
Công nghiệp

23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống, xây dựng dân dụng

Đào Đức Thành
Tòa nhà

25 năm kinh nghiệm tại nhà máy sản xuất Nhựa Minh Hùng